บุคลากร


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
http://gg.gg/tschamlong


รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.ต้น

                                      website: gg.gg/tsmalee                                      website: -

                                                    website: -                                     website:  gg.gg/tschamlong

                                                     website: - 
                                                website: - 


      
 website: -                                                  
website: -
  
ฟิสิกส์

                                                     website: - 
                                                website: - 
                                    website:  gg.gg/Kru_pom_skn                                     website: -

website: -
เคมี

                                                     website: - 
                                                website: - 
website: gg.gg/kruaob 
                                   website: gg.gg/krunics 


ชีววิทยา

                                        website:   gg.gg/ts-theeradech                                           website: -

                                            website : gg.gg/ts-wanvisa                                              website: -

  website: -


โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
                                                     website: - 
                                                website: - 


เจ้าหน้าที่ Lab boy
 website: -

Comments